Neskúšajte chudnúť,
pokým nepoznáte svoj
Index chudnutia

O našej prevratnej metóde napísali: FITštýl V siedmom nebi TV Joj Markíza

Prečo nechudnem? Hrozí mi vážna choroba? Všetko prezradí naša

KOMPLEXNÁ ANALÝZA S ROZBOROM KRVI

Prečo poznať svoj Index chudnutia

Správna cesta k trvalému schudnutiu

Tak, ako má každý z nás iný odtlačok prstov, každý má iný metabolizmus. Čo funguje pri chudnutí u jedného človeka, môže kľudne u druhého spôsobovať priberanie. Pomocou našej komplexnej analýzy, zakladajúcej sa na biochemickom rozbore krvi, zistíme, v akom stave sa nachádza práve váš metabolizmus, a vďaka tomu dokážeme poradiť najľahšiu a najzdravšiu cestu k trvalému schudnutiu.

Zdravotné riziká

Analýza krvi spolu so zložením tela nám dá možnosť nahliadnuť pod pokrievku fungovania vášho tela a jeho kľúčových orgánov. Vďaka tomu odhalíme alebo stanovíme riziko vzniku chorôb, ako je metabolický syndróm, inzulínová rezistencia, diabetes či kardiovaskulárne ochorenia.

Kompletný prehľad o zdraví

Váš Index chudnutia odráža aktuálny stav vášho zdravia. Ukáže potenciálne riziká, ale zároveň i cestu ako ich eliminovať a vyhnúť sa možným zdravotným problémom.

analyzy.jpg

Unikátne spojenie vedy, medicíny a nutričného poradenstva

Z čoho Index chudnutia pozostáva?

Index chudnutia je výsledkom fyzikálnych a biochemických činiteľov ovplyvňujúcich stav nášho metabolizmu. Pre jeho kvantifikáciu je nutné poznať hladiny vybraných biochemických parametrov, ktoré sú v priamom vzťahu s inzulínom: koncentrácia krvného cukru (glukózy ) a vybrané parametre metabolizmu tukov. Ďalej zohľadňuje aktuálny stav zloženia tela, vrátane miery viscerálneho tuku a ostatné faktory ovplyvňujúce funkciu metabolizmu.

BIOCHEMICKÝ ROZBOR KRVI

Hladiny vybraných biochemických parametrov odrážajú aktuálnu metabolickú situáciu nášho organizmu. Rozbor odhalí ako efektívne váš organizmus hospodári s prijatými živinami, či nedochádza k ich zlému spracovávaniu, a tým k súvisiacim zdravotným rizikám.

KONCENTRÁCIA GLUKÓZY

Glukóza je energetický substrát pre všetky bunky. Slúži ako základný vyšetrovaný parameter porúch metabolizmu sacharidov.

LIPIDOVÝ PROFIL

Podáva komplexný náhľad na metabolizmus tukov. Rovnováha jednotlivých lipidových parametrov je dôležitá pre zníženie rizika ochorení srdca a ciev.

HDL A LDL CHOLESTEROL

Cholesterol je dôležitý pre metabolizmu buniek a zdravie. Je základným ukazovateľom miery kardiovaskulárneho rizika.

TRIACYLGLYCEROLY

Vysoká hladina krvných tukov v kombinácii s nízkou hladinou HDL je považovaná za významný rizikový faktor ochorení srdca a ciev.

krev.png
analyza.jpg

+ ANALÝZA ZLOŽENIA TELA

Výsledky analýzy zloženia tela nám pomôžu zaradiť dáta z biochemického rozboru dokontextu aktuálneho stavu metabolizmu. Množstvo nebezpečného viscerálneho tuku uloženého medzi orgánmi môže indikovať ďalšie potenciálne zdravotné riziká.

MNOŽSTVO VISCERÁLNEHO TUKU


ÚROVEŇ BAZÁLNEHO METABOLIZMU


ÚROVEŇ HYDRATÁCIE ORGANIZMU


ZLOŽENIE TELA


METABOLICKÝ VEK

+ OSTATNÉ FAKTORY

Závažnosť nameraných výsledkov nám pomôžu dokresliť ostatné vonkajšie faktory ovplyvňujúce stav nášho metabolizmu. Medzi rizikové faktory patria predovšetkým genetické predispozície či životní styl a do něj spadající nezdravé zlozvyky. Tyto údaje jsou nezbytné k následné interpretaci výsledků a sestavení na míru cílených doporučení.

KRVNÝ TLAK


VEK


GENETICKÉ PREDISPOZÍCIE


RIZIKOVÉ FAKTORY


ZLOZVYKY

faktory.png

= VÁŠ INDEX CHUDNUTIA

Výsledkom spočítania všetkých vami jedinečných parametrov v unikátne zostavenej rovnici je jedno až dvojciferný index na stupnici od 1 do 15. Toto číslo odráža aktuálny stav vášho metabolizmu a umožňuje tak stanovenie najvhodnejšieho postupu k zdravému schudnutiu a odvrátenie zdravotných rizík.

graf.png
VYSOKÝ

Rozvinutý metabolický syndróm a inzulínová rezistencia. Vysoké riziko ochorenia srdca a ciev. Akútna potreba zmeny životného štýlu.

ZVÝŠENÝ

Veľmi pravdepodobný výskyt poruchy metabolizmu lipidov či sacharidov. Chudnutie je ťažšie, riziko rozvoja vážnych chorôb vyššie.

MIERNE ZVÝŠENÝ

Mierne zvýšená hodnota s ľahkým varovaním. Pri nečinnosti existuje riziko budúceho rozvoja metabolického syndrómu.

IDEÁLNY

Úroveň bežnej zdravej populácie. Ohrozenie vážnymi chorobami je nízke. K efektívnemu chudnutiu stačí ľahká úprava jedálnička.

Čo všetko sa dozviete?

 • 1
  VHODNÝ SPÔSOB CHUDNUTIA

  Index chudnutia reflektuje aktuálny stav vášho metabolizmu a jeho efektivitu hospodárenia s prijatými živinami. V prípade nízkeho indexu, a tým pádom správnej funkcie metabolizmu, je pre chudnutie vhodné nasadiť iné postupy, než v prípade, kedy je index vysoký a klasickým metódam bráni znížená citlivosť tkanív na inzulín.

 • 2
  ZLOŽENIE VÁŠHO TELA

  Výstup zo zdravotnícky certifikovaného prístroja vám ukáže mieru viscerálneho tuku, % tukov, svalov a kostí či úroveň hydratácie.

 • 3
  OHROZENIE METABOLICKÝM SYNDRÓMOM

  S veľkou pravdepodobnosťou určíme, či máte alebo s akým rizikom vám hrozí metabolický syndróm.

 • 4
  PRAVDEPODOBNOSŤ INZULÍNOVEJ REZISTENCIE

  Inzulínová rezistencia môže stáť za neschopnosťou tkanív správne spaľovať tuky, a tým pádom prispievať k ich hromadeniu.

 • 5
  RIZIKO VZNIKU KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ

  Nesprávna funkcia metabolizmu môže viesť k vzniku ochorení srdca a ciev. Index chudnutia vám pomôže toto riziko kvantifikovať.

 • 6
  RIZIKO VZNIKU DIABETU

  Rozvinutie diabetu vám hrozí aj v prípade, že nemáte genetické predispozície.

papiry.png
specialistka.png

Odporúčanie špecialistu

Výsledky všetkých jednotlivých parametrov aj váš celkový Index chudnutia s vami prejde a vysvetlí kvalifikovaná nutričná špecialistka.

DNES 07.04.2020 CENA 14,90€
(bežná cena 44,90€)

Za túto cenu získate:

 • BIOCHEMICKÝ ROZBOR KRVI

  Odber krvi, ktorý je v cene, uskutoční certifikované laboratórium. Špecialista jeho hodnoty zaradí do Indexu chudnutia a vysvetlí vám výsledky.

 • ANALÝZU ZLOŽENIA TELA

  Špecialista vás zmeria pomocou špeciálneho telesného analyzátora, certifikovaného pre použitie v zdravotníctve, fungujúcom na báze bioelektrickej impedancie.

 • KONZULTÁCIU S NUTRIČNÝM ŠPECIALISTOM

  Po zadaní všetkých zostávajúcich faktorov ovplyvňujúcich váš Index chudnutia, vám špecialista odovzdá kompletné výsledky a bod po bode Vám ich vysvetlí. Odpovie na všetky vaše otázky, definuje vaše najväčšie problémy a riziká a na základe toho odporučí vhodné kroky ako dosiahnuť vysnívanú váhu.

  Konzultácia trvá 1 hodinu

Ako postupovať?

 • 1.Vyplníte a odošlite formulár.
 • 2.Zavoláme vám a dohodneme si termín návštevy.
 • 3.Dostavíte sa do poradne.

Objednávkový formulář

Načítání formuláře...

logo-sz.png
Službu Index chudnutia poskytujú výhradne poradne NUTRIADAPT